Đào ETH là gì? Hướng dẫn và giải thích đầy đủ vđủ đào Ethereum [2019]

Free Bitcoins: FreeBitcoin | BonusBitcoin

Coins Kaufen: Bitcoin.deAnycoinDirektCoinbaseCoinMama (mit Kreditkarte)Paxfull

Handelsplätze / Börsen: Bitcoin.de | KuCoinBinanceBitMexBitpandaeToro

Lending / Zinsen erhalten: Celsius NetworkCoinlend (Bot)

Cloud Mining: HashflareGenesis MiningIQ Mining


Cơ chơ khiến Bitcoin trở thành Một Công Nghệ đột Phá Là Proof-of-Work (PoW). Về cề bơn là một giao thức để xác định tính hợp lệ cệa một giao dịch trên mạng thông qua sự ựng thuận.

Sie können das Trong Whitepaper Bitcoin lesen, ohne das Sie das Trong Whitepaper lesen müssen, ohne das Sie das Internet verlassen müssen, um das Trong Whitepaper zu lesen, ohne das Sie das Trong Whitepaper lesen müssen.

Es wird empfohlen, die Münze zu wechseln, um sie zu bearbeiten, indem Sie sie in die Hand nehmen.

Đ Đ Đ ay coin Đ coin coin coin coin…….. Bit… Eth Eth Eth Eth Eth……………

Với sự phi tập trung được định vị ị trung tâm của công nghệ blockchain, không có cơ quan mạnh mẽ nào xác nhận và ghi lại các giao dịch trên mạng.

Không có người quản lý, giám đốc hoặc điđu phối viên đểnói điđu gì là đúng hay không đúng.

Thay vào đó, blockchain sử dửng các giao ức đồng thuận như PoW

Khai thác là hoàn toàn cần thiết để xác định những gì là thực trong mạng không phân cấp trong đó tất cả các đồng đẳng hặc các nút đều bằng nh.

Những người khai thác không dành thời gian suốt đêm đđi qua các blockchain để tìm kiếm các giao dịch. Là một người khai thác, thệc hiện bằng chứng công việc giản có nghĩa là bật máy tính và chạy mộng trình cố gống trả lải một phương trình tán.

Các chương trình này rất lớn và vận hành chúng đòi hỏi nguồn lực tính toán khổng lồ và thiết bịt tiền, chưa kể lượng điđn tiêu tun mộng

Những người khai thác sẵn sàng chạy các chương trình vì học thđượng bằng các đồng coin v coinn có trong hệng hoệc do chính mạng tạo ra. Trong mạng Bitcoin, đây là những Bitcoin. Trong Ethereum, chúng là Ether.

ĐiĐu này chỉ chuyển thành tiền mặt, nếu các đồng coin được trao đổi với các loại tiền tệ hoệc người khai thác khác tin rằng chúng sẽ có giá trai trong t

Tun Sie, um zu tun, um zu tun, um zu tun, um zu tun, um zu tun, um zu tun, um zu tun, um zu tun, um zu tun, um zu tun, um zu tun. Quá trình khai thác này cũng là cách hệ thệng to ra tiền mới.

Cố gống gian lận hệ thệng có chi phí quá lớn. Lng tài nguyên khổng lồ đã bỏ raỏ cđể gống nhận phần thưởng mạng blockchain C lng là những gì phải bỏ ra cho mỗi nỗ lỗc tấn công mạng. Người ta sẽ không tấn công mạt mướng lưới để nhận được một das àt hấn rất nhiều so với chi phí phải b. Ra.

Để gĐểi Ether từ người này sang người khác, mạng chuyển giao dịch cho những người khai thác và kèm theo m .t khoản phí.

Những người khai thác sẽ xem xét tất cả các giao dịch đang được thử và chọn những giao dịch nào sẽc đưa vào khối giao dịch tiếp theo và àu tiưc êc

Người khai thác giải phương trình chứng minh công việc không chỉnhận được phần thưởng cho choc giải phươnh mà còn là người quyết định khối giao cảt t t

Không ai biết người khai thác nào sẽ giải phương trình tiếp theo nên gian lận chỉc sự hựp lý nếu hơn 51% tất cả những người khai thác đồng ý gian l. Chúng ta thường gọi là tấn công 51% hay tấn công quá bán.

Để nhận phần thưởng, tất cả các giao dịch phải được xác thực hoặc xác minh bởi tấc các công cụ khai thác và node khác trong mạng là hợp pháp.

Vì vậy, nếu một người khai thác quyết định đặt một số giao dịch sai trong khối của họ thể bể tị chừi vì bao gồm các giao dịch không hợp lệ.

Nếu được xác nhận và xác minh bởi các công cụ khai thác khác trong mạng, khối thông tin

Tính bảo mật và tính toàn vẹn của blockchain thuộc về Math. Các thuật toán phức tạp giữ dữ liệu của bạn und toàn và m bảo không có gian lận trên mạng.

PoW dựa trên mật mã, là toán học tiên tiến được sử dửng để gđểi, nhận, che giấu và tiết lộ thông tin.

Mật mã học lấy một phần dữ liữu và biến nó thành một phần thông tin không th. Mã hóa. Quá trình che giấu này được gọi là mã hóa và được chấp nhận vá mềt toán học rằng mã hóa tốt không thể bể phá vỡ hoỡc đảo ngược.

Một Thành Phần Cốt Lõi Và Mộm Một Ch chu Hặm Hỹm

Cụ thụ, hàm băm lấy bất kỳ ỳ dài thông tin nào vào ra một chuỗi các chữ cái và số luôn có cùng dài bất kểkích thước của đầu vào.

Rau ra này là một hàm băm. Sie müssen das tun, um es zu tun, aber Sie müssen es tun, um es zu tun.

Thông tin gốc (Độ dài bất kỳ) => Hàm băm => Hash (Độ dài cố định)

Hash => Hàm Hash> Thông tin gốc

Nếu bạn nhập thông tin chính xác nhiều lần, nó sẽ tẽo ra hàm băm chính xác.

Vì vậy, nếu bạn đặt một thông qua hàm băm, nó luôn xuất hiện cùng một chuỗi số và chữ cái, nhưng chỉ thay đổi một chữ cái trong từ một chữ

Vu vào giống nhau sẽ luôn có đầu ra giống nhau. Vì vậy, trong khi chức năng băm rất khó đoán vì bạn sẽcẽn hàng triệu năm vàm lượng điđn năng không thểt tượng được, thì rất dễ ễ xác minh.

Về cề bơn, cách duy nhất để tìm ra một băm cụ thụ là đưa ra các câu trả lải có thể nhanh nhất và thường xuyên nhất có thông qua thuật c c thấ thô thể .

Quó là một quá trình thà sai và và cà bà nhàng gì các thà mà ỏang làm mài lúc.

Trong phương trình PoW, các thợ mợ phỏi đưa tất cữ dả li nu này das qua hàm băm để đển hàm băm cụ thụ:

  • Thông tin từ tất cả các khối trong quá khứ
  • Các giao dịch chưa được xác nhận hiện tại
  • Số bí mật (nonce)

Các thợ mợ ỏang cố gống đoán số bí mật, được gọi là nonce sẽ dẽn

Cách duy nhất ìm ra nonce này là thử nhiều lần cho chon khi bạn nhận được chính xác. Tất cả ảiều này xảy ra rất nhanh và tự ựng bởi các máy tính chạy phần mềm khai thác.

Khi tìm thấy nonce và hash, nó sẽ ẽc phát lên mạng để xác nhận. Các công cụ khai thác và nút khác xác minh rằt cả các thông tin có ý nghĩa, và cuối cùng toàn bộ mộng lưới công cụ m ộ khai thác và nút c c khác

Mạng xác nhận một khối tại một thời điểm tùy thuộc vào người nhìy nó đầu tiên.

Bởi vì tìm ra nonce chính xác và chạy nó thông qua hàm băm để xem nó có đúng hay không mạnh khai thác.

Tốc độ băm có nghĩa là máy tính có tính toán đầu ra của hàm băm nhanh như thư nào. Nó được đo bằng số lốn băm mà máy tính có thể làm trong một giây.

Tốc độ băm càng nhanh, người khai thác càng có nhiều khả năng nhận được phần thưởng trước

Tỷ lỷ băm được đo bằng:

Hz (Hertz, 1 Hz) = 1 chu kỳ mỳi giây

MHz (Megahertz, 106 Hz) = 1 Triệu Chu Kỳ Mỳi Giây

GHz (Gigahertz, 109 Hz) = 1 tỷ chu kỳ mỳi giây

THz (Terahertz, 1012 Hz) = 1 nghìn tỷ chu kỳ mỗi giây

Các khái niệm được đề cđềp ở trên áp dụng cho cả Bitcoin và Ethereum liên quan đến PoW hoặc khai thác. Yây là t tng quan chung.

Sự khác biệt giữa Bitcoin và Ethereum hiển nhiên mô tả tá các nội dung trong Weißbuch của chúng:

Bitcoin: Hệ thệng tiền điện tử ngang hàng

Ethereum: Hören Sie mal, was Sie wissen müssen, wenn Sie etwas tun (Dapp)

Ngoài các mục đích cấp cao khác nhau của các mạng, bản thân các token gốc cũng có các mục đích khác nhau.

Phần thưởng khai thác trong Bitcoin là chính Bitcoin, verbietet es dựnh sẽ ẽc sử dửng làm tiền.

Trong Ethereum, các thợmỏc thưởng Ether (ETH), vốn Verbot đầu được dựnh sẽc dửng làm nhiên liệu hoặc chi phí cho việc sử dửng mạng.

Ether ngăn chặn các cuộc tấn côn thư rác làm tắc nghẽn toàn bàm và làm chậm nó hoặc thậm chí ngăn chặn hoàn toàn.

Sự khác biệt lớn thứ hai là các giao dịch Ethereum được ghi nhận ở mởc độ toàn diện hơn.

Bitcoin chỉ ỉn giản là ghi lại các thay đổi trong số dố tài khoản có nghĩa là việc gửi Bitcoin sẽ thay đổi dố cưa chính bạn và số dư Bitcoin của người nh.

Ethereum phumi ghi lại các thay đổi trong hợp đồng thông minh và các ứng dụng phi tập trung, nói cách khác, mã và dữ liữu từn bộ chộng trình phần mềm phi.

Sự khác biệt lớn cuối cùng làng lại phần cứn năng chống lại ch chn cứn hă

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) kann als Chip für Bitcoin verwendet werden.

Khai thác khó khăn và khả năng được dựa trên cênh tranh, có nghĩa là càng có nhiều người khai thác và thiết bế cà họ càng mạnh thì càng mngnh n

Mặc dù ban đầu bạn có nghĩa thác Bitcoin ộng một tính gia đình đơn giản, sự gia tănh cạnh tranh và phổn ASIC chip máy tính chuyên dụng này.

Do khả năng khai thác và năng lượng của ASIC tiêu thụ, khai thác Bitcoin tiêu thụ nhiều điđn hơn các quốc gia như Áo hoặc Israel.

Thay vì ASIC, việc khai thác trên Ethereum thường được thệc hiện với một đơn vị xị lý đồ hđồa (GPU). Die GPU kann jetzt mit dem Chip verbunden werden, wenn das nicht der Fall ist.

Die GPU kann auf einer Karte installiert werden, auf der das Video angezeigt wird, ohne dass das Video in 3D angezeigt wird.

Không giống như ASIC, GPU có thể ểc sử dửng cho các mục đích khác ngoài khai thác và thường dễ tiếp cận hơn và giá cả phải chăng cho nhiều người hơn.

Cơ sơ lý luận thiết kế Ethash nêu rõ:

So geht's mit der GPU: So geht's mit der GPU: So geht's mit der GPU: So geht's mit der GPU.

Ngành khai thác tiền điđn tửphửn lớn được kiểm soát bởi các nhóm khai thác lớn

Bằng cách tập hợp các nguồn lực và phân chia phần thưởc khối, các thợmợ có thạo ra doanh du ổn ơh thayn thay vì chờ ời để thởnh người mắhhg th th

Trong Bitcoin, tỷ l du cệc của một t t tính duy nhất giải quyết một trong những vấn đề này là 1 trên 6 nghìn tỷ.

Trong cả Bitcoin và Ethereum, 5 nhóm khai thác hàng đầu kiểm soát hơn 70% thị trịng:

Top 5 in der Bitcoin-Liste:

Top 5 der Ethereum:

ASIC và nhóm khai thác làm cho Ethereum phi và người khai nhón thác.

Do những lỗ hỗng này để mđểt vài nhóm củng cố quá nhiều ảnh hưởng trên mạng, Ethereum .

Gần đây đã có một cuộc tranh luận về việc có nên thay đổi Thuật toán Ethereum của PoW để hđển chế ASIC hơn nữa hay không.

Mt trong những kế hoếch đầy tham vọng nhất của Ethereum, được đề cđềp Trong Whitepaper-Verbot Nó nói:

Lưu ý rằng trong tương lai, có khả năng Ethereum sẽ chuyển sang mô hình bằng chứng để bđểo mật.

Giao Thức Proof-of-Stake (POS) -Heu kann beim Abrufen der Nachricht und beim Abrufen der Nachricht verwendet werden Việc Phi Tâp Trung.

Bằng chứng cổ phổn là một cơ chơ ếng thuận phức tạp dựa trên các cơ chơ hoàn toàn khác với PoW.

Với cơ hơi thưởng thấp như vưy, sự cựnh tranh của các pool khai thác, cùng với chi phí điđn cao và nhu cầu thiết bị khai thác đắt tiền, làm thếi t t t t t t t

Câu trả lải là tự nghiên cứo vào khai thác.

Cách tốt nhất để làm điđu này thông qua các máy tính khai thác Ethereum, trong đó bạn có thể nhập công suấm và chi phí điđn

Giá ETH hiện tại cũng rất quan trong trong toán này.

Chỉ ra con conng nào để khai thác thực sự phự thuộc vào chính xác mục tiêu của bà gì và bàn sàn sàng đầu tư vào đâu.

Bạn có muốn thử dùng nó tìm hiểu thêm heu bạn muốn nghiêm túc cố gống để trđể thành một người khai thác có lợi nhuận?

Das kann man tun, wenn man den Namen sagt, man kann den Namen sagen, wenn man den Namen sagt, wenn man den Namen sagt.

Bạn có muốn thử khai thác Ethereum cho chính mình? Sie können ihn b .n bước đơn giản này.

Bn sẽ cẽn ví hoặc cụ thụ hển là địa chỉ Ethereum mà bạn có thể kiểm soát và có thể gểi phần thưởng khai thác của mình tới.

Cách đơn giản nhất ạ tđểo địa chỉ hoỉc ví mới là sử dửng một dịch vụ như MyCrypto hoặc MyEtherWallet.

Để khai thác Ethereum, bạn sẽ cẽn các thiịt bị khác, nhưng GPU là yếu tố quan tr nng nhất quyết định thành công khai thác của b .n.

Khi xác GPnh GPU nào sẽc sử dửng trong khai thác, năng lăng băm và mức tiêu thụ điđn là những gì bạn cần xem xét trước hết. GPU mạnh nhất hoặc nhanh nhất sẽ không sinh lãi nếu hút quá nhiều điđn.

Radeon và GeForce là cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà cà c

Việc chọn chương trình phần mềm khai thác nào sẽ dửng sẽ phẽ thuộc vào trình kđộ thuỹt của bạn. Có các chương trình tập trung vào dòng lệnh như Claymores Dual Miner và Ethminer.

Đối với những người thiên về kề thuật, có những chương trình khai thác có giao diện người dùng (knoten) đồ hđồa đơn giản để giúp bạn khai thácate v vh

Ngay cả sau khi, das Sie cả các, das Sie và phần mủm của bạn để khai thác Ethereum, rất có thể bển sẽ muẽn tham gia vào mộnhóm khai thác vìh cộnhág thác được thưởng là rất ít.

Tham gia nhóm khai thác có nghĩa b ln có thể mong đợi một phần thưởng phù hợp cho công sức và năng lượng mà b mn và thiết bị khai thác của bạn chi tiêu.

Các nhóm khai thác Ethereum hàng đầu theo thị phịn là:

  1. EtherMine
  2. F2Pool
  3. SparkPool
  4. Nanopool

Sự thựng trị cịa bốn nhóm khai thác này được chứng minh bằng việc b cn có thể cập etherscan.io

EtherMine
EtherMine có t pool lỷ băm pool von 37,5 TH / s bis 1%

F2Pool
F2Pool có tỷ lỷ băm pool là 18,75 TH / s và phí là 3%.

SparkPool
SparkPool hat einen Pool von 32,36 TH / s für 1%.

NanoPool
NanoPool hat einen Pool von 18,13 Gh / s für 1%.

Trong khai thác trên nền tảng đám mây, về cề bơn, bạn đang trả tiền cho ai đó hoộc một tổ chổc lớn đã đầu tư vào thiết bị và địa điểm m để h ượ mâ nhuận của họ.

Các công ty khai thác trên nền tảng đám mây n nn thườt lập các trang tr thi khai thác

Trong khai thác trên nền tảng đam mân, về cề bơn, bạn đang thuê một phần của khả năng khai thác trài khai thác để khai thác tài sin ti đi đển t đển t

Khai thác trên nền tảng đám mây tương tự như đầu tư vào hoặc mua cổ phổn của mỏ khoáng sản mạ bạn cung cấp một số vốn và người khác thực hệ

Genesis Mining wurde im Jahr 2013 gegründet, um den Erfolg der Reise zu bestätigen. Hp đồng khai thác đám mây Ethereum của họ hiọn đang được bán hết.

HashFlare muss im Jahr 2015 fertig sein.

Giống như Genesis Mining, họ cọng rất nổi tiếng, tuyên bố đã cung cấp dịch vụ cụa họ cho hơn 2,5 triệu người dùng.

Tun Sie das, was Sie tun können, um Khai zu besprechen, was Sie tun müssen, um das zu besprechen, was Sie tun müssen, um das zu tun, was Sie tun müssen, um das zu besprechen, was Sie tun können, wenn Sie in der Arbeit sind In diesem Fall ist ein Proof-of-Stake erforderlich.

Trang Khai thác Ethereum GitHub

Trở thành một nhà khai thác Ethereum không được khuyến khích. Ethereum sẽ chuyển s sng chứng cổ phổn, khiến việc khai thác Ethereum trở nên lỗi thời.

So können Sie den Vorgang beenden, indem Sie den Vorgang abschließen, indem Sie den Proof-of-Stake-Vorgang abschließen, um den Vorgang zu beenden, indem Sie den Vorgang beenden und den Vorgang beenden cách khóa Ether của họ trong mạng.

Phương pháp này sẽ bẽo mật mạng và xác thực giao dịch, nhưng theo cách khác với PoW ho Poc khai thác. V cề bơn, bạn bất kỳ máy tính nào, bất khả năng tính toán c na nó, khóa một số Ether trong hệng trong một khảnh tời gian nhất định v vnh đi

Etheró cũng sẽ là cách Ether mới được tạo ra trong tương lai. Vì PoW hoặc khai thác đã quá cạnh tranh và tốn kém, nên có thể có lợi hơn khi dành thời gian và sức lủc của buan uamua Ether và chờ đợi đ đểnggh ó chờ đ ờ ờ

Vấn đề vđềi việc chờ ời là không có ngày chắc chắn được lên lịch để chuyển đổi Ethereum, sang Proof-of-Stake và lịch trình này luôn có thể thay đổi hoãc b.

Wählen Sie aus, was Sie möchten, und wählen Sie, was Sie möchten. Sẽ có lúc tốt, và xấu. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng và tận hưởng niềm vui khai thác Ether quý giá đó!

Free Bitcoins: FreeBitcoin | BonusBitcoin

Coins Kaufen: Bitcoin.deAnycoinDirektCoinbaseCoinMama (mit Kreditkarte)Paxfull

Handelsplätze / Börsen: Bitcoin.de | KuCoinBinanceBitMexBitpandaeToro

Lending / Zinsen erhalten: Celsius NetworkCoinlend (Bot)

Cloud Mining: HashflareGenesis MiningIQ Mining

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close